Paulinianum - Księgarnia dla życia

Darmowa wysyłka
już od 59,00
0
Wartość:
0,00
Dla dzieci 0,00
Twój koszyk
  • Twój koszyk jest pusty. Zapraszamy do zakupów.
Wartość 0,00 Do kasy

Ochrona danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które to stosuje się od 25 maja 2018 roku, Wydawnictwo Paulinianum stosuje następujące środki w celu zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” z siedzibą w Częstochowie, ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

 

Źródło danych osobowych - czyli skąd je mamy?

Państwa dane osobowe posiadamy w wyniku złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Zamówienie mogło zostać przyjęte w formie listownej (także e-mailowej), telefonicznej lub za pomocą sklepu internetowego www.ksiegarniajasnagora.pl, www.paulinianum.pl lub www.foto.paulinianum.pl.

 

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe przechowywane są na serwerach Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” w siedzibie Firmy.

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Państwa dane osobowe są dostępne jedynie wyznaczonym pracownikom Wydawnictwa w miejscu pracy oraz w przypadku realizacji zamówień podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub oferującym usługi transportowe.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w wyniku złożonego zamówienia, w tym do: - umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego:

- zakładania konta i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi tegoż konta,

transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

- obsługi reklamacji

- obsługi zgłoszeń do nas kierowanych (np. przez formularz kontaktowy czy też pocztę elektroniczną)

- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

- zgodnie z wymogami prawa, przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i

rachunkowych

- działań promocyjnych i marketingowych

Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej są przetwarzane na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Wydawnictwa, którym jest:

- obsługa Państwa życzeń przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta lub przez

formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy

- prowadzenie działań marketingowych własnych usług i towarów, w szczególności i za

Państwa zgodą - przez e-mail i/lub telefon

- zapewnienie dostępu do usług płatniczych w przypadku wyboru takiej formy płatności

- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną

- monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników sklepu internetowego Wydawnictwa np.

wyszukiwania słów kluczowych i prowadzenie analiz statystycznych

- organizacja akcji promocyjnych dla klientów Wydawnictwa

- windykacja należności

- przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wynikających z przepisów prawa).

Po wyrażeniu zgody przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies wymaganych do poprawnego działania sklepu.

 

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niewymagane, ale aby zawrzeć i wykonać umowę wynikającą z zamówienia, a tym samym dostarczyć produkty lub usługi przez Państwa zamawiane, niezbędne są:

- imię i nazwisko (lub nazwa instytucji lub firmy),

- adres zamawiającego,

- w szczególnym przypadku adres dostawy (jeśli jest różny od adresu zamawiającego)

- numer telefonu komórkowego (wymagane przez przewoźnika w celu ułatwienia kontaktu)

W przypadku zamówień składanych przez sklep internetowy Księgarnia na Jasnej Górze wymagane są też: adres e-mail i hasło (chyba że nie zakładasz konta stałego klienta, to wówczas tylko adres e-mail) W przypadku niepodania tych danych osobowych, niestety, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy zamówienia.

Czy Państwa dane są bezpieczne? 

Wydawnictwo Paulinianum wykorzystuje szereg narzędzi technicznych, infrastrukturę oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

 

Czy mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie przez Wydawnictwo Państwa danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej (rownież e-mailowej) bądź telefonicznie.

 

Jakie mają Państwo inne prawa wobec Wydawnictwa Paulinianum?

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

- prawo dostępu

- sprostowania

- usunięcia Państwa danych

- ograniczenia ich przetwarzania

- prawo do ich przenoszenia

- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

Jak można się z nami kontaktować?

Najłatwiej przez pocztę elektroniczną pod adresem: wydawnictwo@paulinianum.pl albo telefonicznie pod numerem: 34 37 77 357.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze lub przewozowe w celach tylko i wyłącznie niezbędnych do realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, ale tylko na ich wyraźne polecenie.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu do 60 dni w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych

i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

W przypadku udzielenia zgody przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez

okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Państwa dane osobowe obecnie nie podlegają automatyzacji czy profilowaniu.

 

Aktualizacje zasad polityki prywatności i regulaminu.

Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zmian w zapisach regulaminu lub polityki prywatności i bezpieczeństwa, wszyscy klienci zostaną o tym każdorazowo powiadomieni.

Na projekt "Książka dla Życia" przekazujesz 0,00 zł.
×